Groene Kennis Coöperatie


De Stichting Groene Kennis Coöperatie (GKC) stopt als actieve organisatie per 31 december 2013. Op de achtergrond wordt nog tot eind 2014 doorgewerkt om aan lopende verplichtingen te voldoen en de laatste projecten af te ronden. Het groene onderwijs blijft investeren in innovatie, maar dan in nieuwe vormen. Zo gaat de uitvoering van de innovatie-activiteiten naar de instellingen. Voorbeelden hiervan zijn Onderwijsvernieuwingsprogramma’s en Groen Kennisnet. De afstemming op strategisch niveau zal plaatsvinden in de Groene Tafel.

Groene Tafel

De Groene Tafel is een samenwerkingsplatform van de groene kennisinstellingen en zal op 1 januari 2014 van start gaan. In de Groene Tafel vindt overleg plaats over de kerntaak van de instellingen: het opleiden van leerlingen en studenten. Op bovenregionaal en nationaal niveau voert ze strategisch overleg met overheid en beroepenveld. De bestuurders van alle instellingen vormen de Groene Tafel, een viermanschap van bestuurders regisseert de Groene Tafel. Een klein bureau, aangevoerd door een secretaris, ondersteunt. Contact: Klaas Boer.

Onderwijsvernieuwingsprogramma’s

Er zijn vier Onderwijsvernieuwingsprogramma’s (OVP’s), te weten Plant, Dier, Voedsel & Consument en Natuur & Leefomgeving. Enerzijds borgen zij de verworven kennis en opgebouwde zaken uit de afgeronde GKC-programma’s, zoals diverse contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Anderzijds organiseren de OVP’s actuele kennis voor een up-to-date opleidingsaanbod voor de groene kenniskolom.

Groen Kennisnet

De Stichting GKC was uitvoerder van Groen Kennisnet. Per 1 januari is de uitvoering overgegaan naar Wageningen UR (operationeel) en de governance komt bij de Groene Tafel. Groen Kennisnet verzamelt kennisbronnen en onderwijsmateriaal op het gebied van Voedsel en Groen in Nederland en maakt deze waar mogelijk publiek beschikbaar via het webportaal www.groenkennisnet.nl.

Contact GKC

De lopende verplichtingen van de GKC zullen worden afgehandeld door Gerlinde van Vilsteren en Jacoline van der Zijden. Zij zijn te bereiken via info@gkc.nl en houden kantoor in het Atlas-gebouw van Wageningen UR.

De website van de GKC is nog tot eind 2014 te bezoeken.

skip to main navigation

Groene Kennis Cooperatie

Coördinator Voorop in de Vergroening komt van roc

Programma:  
29-3-2012
Guido Ronnes is aangesteld als coördinator van het project ‘Voorop in de Vergroening’. De heer Ronnes was hiervoor werkzaam als directeur techniek bij ROC Nijmegen en ROC de Leijgraaf. Door zijn ervaring als hoofd van het cursus- en projectbureau van Helicon Opleidingen, is hij echter niet onbekend met het groene onderwijs. Hij gaat samen met Wilma Bredewold – de projectleider – dit ambitieuze project van de aoc’s leiden.

Guido Ronnes zal met name verantwoordelijk zijn voor de verbinding met de aoc’s op operationeel niveau en het organiseren van de relatie met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Door zijn ervaring bij zowel roc als aoc heeft de heer Ronnes een goede landelijke scope, een brede kijk op het groene domein (met name vanuit de verbinding groen-grijs) en een breed regionaal en landelijk netwerk.

Over Voorop in de Vergroening

Voorop in de Vergroening heeft tot doel dat de AOC's in 2015 zich hebben ontwikkeld tot dé opleidingscentra van Nederland op het gebied van groene beroepen en de vergroening van de economie en dat ze daarvoor ook de politieke en maatschappelijke erkenning krijgen.  Het is een initiatief van de aoc’s en de GKC is erbij betrokken om te zorgen voor inhoudelijke verbinding met de GKC-programmering.

 

Contact informatie: Wilma Bredewold

 Agenda items van

 Overig nieuws van

 GKC Nieuwsflits

Ontvang per e-mail nieuws over alle activiteiten van de GKC.


back on top