Groene Kennis Coöperatie


De Stichting Groene Kennis Coöperatie (GKC) stopt als actieve organisatie per 31 december 2013. Op de achtergrond wordt nog tot eind 2014 doorgewerkt om aan lopende verplichtingen te voldoen en de laatste projecten af te ronden. Het groene onderwijs blijft investeren in innovatie, maar dan in nieuwe vormen. Zo gaat de uitvoering van de innovatie-activiteiten naar de instellingen. Voorbeelden hiervan zijn Onderwijsvernieuwingsprogramma’s en Groen Kennisnet. De afstemming op strategisch niveau zal plaatsvinden in de Groene Tafel.

Groene Tafel

De Groene Tafel is een samenwerkingsplatform van de groene kennisinstellingen en zal op 1 januari 2014 van start gaan. In de Groene Tafel vindt overleg plaats over de kerntaak van de instellingen: het opleiden van leerlingen en studenten. Op bovenregionaal en nationaal niveau voert ze strategisch overleg met overheid en beroepenveld. De bestuurders van alle instellingen vormen de Groene Tafel, een viermanschap van bestuurders regisseert de Groene Tafel. Een klein bureau, aangevoerd door een secretaris, ondersteunt. Contact: Klaas Boer.

Onderwijsvernieuwingsprogramma’s

Er zijn vier Onderwijsvernieuwingsprogramma’s (OVP’s), te weten Plant, Dier, Voedsel & Consument en Natuur & Leefomgeving. Enerzijds borgen zij de verworven kennis en opgebouwde zaken uit de afgeronde GKC-programma’s, zoals diverse contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Anderzijds organiseren de OVP’s actuele kennis voor een up-to-date opleidingsaanbod voor de groene kenniskolom.

Groen Kennisnet

De Stichting GKC was uitvoerder van Groen Kennisnet. Per 1 januari is de uitvoering overgegaan naar Wageningen UR (operationeel) en de governance komt bij de Groene Tafel. Groen Kennisnet verzamelt kennisbronnen en onderwijsmateriaal op het gebied van Voedsel en Groen in Nederland en maakt deze waar mogelijk publiek beschikbaar via het webportaal www.groenkennisnet.nl.

Contact GKC

De lopende verplichtingen van de GKC zullen worden afgehandeld door Gerlinde van Vilsteren en Jacoline van der Zijden. Zij zijn te bereiken via info@gkc.nl en houden kantoor in het Atlas-gebouw van Wageningen UR.

De website van de GKC is nog tot eind 2014 te bezoeken.

skip to main navigation

Groene Kennis Cooperatie

Denk ‘out of the box’ met lesmateriaal over dierenwelzijn

Dierenwelzijn van abstract naar concreet

Programma: Dierenwelzijn 
12-5-2012
Een koe buiten of binnen zetten? Dierenwelzijn is een maatschappelijk thema waar niet altijd pasklare antwoorden voor zijn. De Dierenbescherming, de Groene Kennis Coöperatie (GKC), het Ontwikkelcentrum en het Dierenwelzijnsweb publiceren lesmateriaal dat inhoud geeft aan het abstracte begrip Dierenwelzijn.
cursus dierenwelzijn Bron: cursus dierenwelzijn

Unieke samenwerking

Aanleiding voor het nieuwe leermateriaal over dierenwelzijn was de behoefte van de Dierenbescherming aan een cursus dierenwelzijn voor haar vrijwilligers, gecombineerd met de vraag uit het MBO-Groen naar geactualiseerd en toegankelijk onderwijsmateriaal over dierenwelzijn. Initiatiefnemers Dierenbescherming en Lectoraat Welzijn van Dieren schakelden, gesteund door KIGO-gelden van EL&I, het Ontwikkelcentrum in als projectleider voor het ontwikkelen van de leermiddelen. CITAVERDE College Horst, AOC Oost Almelo, de Dierenbescherming en Wageningen UR Livestock Research leverden de vakinhoudelijke input.

Cursus dierenwelzijn

Cursisten leren aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma’s en casussen na te denken over dierenwelzijn en zelf een afweging te maken: zet ik koeien buiten of toch binnen? De onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, en huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die invloed hebben op dierenwelzijn komen aan de orde. Daarnaast is ethiek een belangrijk onderdeel: mensen hebben verschillende meningen over hoe je met dieren hoort om te gaan. Diergroepen die aan bod komen zijn gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren

Verschillende vormen

Omdat de verschillende samenwerkende partijen verschillende doelgroepen bedienen, is het eindresultaat in twee vormen beschikbaar:
(1) Een complete en interactieve webbased cursus: De cursus is voor iedereen vrij toegankelijk via het Dierenwelzijnsweb. De Dierenbescherming stelt de complete cursus via haar eigen netwerk beschikbaar aan haar vrijwilligers en medewerkers. (2) Zes afzonderlijke leereenheden: Voor mbo-groen (niveau 3 en 4) publiceert het Ontwikkelcentrum het materiaal als zes leereenheden via de Educatieve Contentcatalogus (ECC; kies startpagina Dier). Docenten en studenten kunnen hier flexibel gebruik van maken, bijvoorbeeld door een eigen lesprogramma samen te stellen op basis van onderdelen uit de leereenheden.

Meer informatie vindt u op het Dierenwelzijnsweb.

Contact informatie: Marko Ruis

 Agenda items van

 Overig nieuws van

 GKC Nieuwsflits

Ontvang per e-mail nieuws over alle activiteiten van de GKC.


back on top