Groene Kennis Coöperatie


De Stichting Groene Kennis Coöperatie (GKC) stopt als actieve organisatie per 31 december 2013. Op de achtergrond wordt nog tot eind 2014 doorgewerkt om aan lopende verplichtingen te voldoen en de laatste projecten af te ronden. Het groene onderwijs blijft investeren in innovatie, maar dan in nieuwe vormen. Zo gaat de uitvoering van de innovatie-activiteiten naar de instellingen. Voorbeelden hiervan zijn Onderwijsvernieuwingsprogramma’s en Groen Kennisnet. De afstemming op strategisch niveau zal plaatsvinden in de Groene Tafel.

Groene Tafel

De Groene Tafel is een samenwerkingsplatform van de groene kennisinstellingen en zal op 1 januari 2014 van start gaan. In de Groene Tafel vindt overleg plaats over de kerntaak van de instellingen: het opleiden van leerlingen en studenten. Op bovenregionaal en nationaal niveau voert ze strategisch overleg met overheid en beroepenveld. De bestuurders van alle instellingen vormen de Groene Tafel, een viermanschap van bestuurders regisseert de Groene Tafel. Een klein bureau, aangevoerd door een secretaris, ondersteunt. Contact: Klaas Boer.

Onderwijsvernieuwingsprogramma’s

Er zijn vier Onderwijsvernieuwingsprogramma’s (OVP’s), te weten Plant, Dier, Voedsel & Consument en Natuur & Leefomgeving. Enerzijds borgen zij de verworven kennis en opgebouwde zaken uit de afgeronde GKC-programma’s, zoals diverse contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Anderzijds organiseren de OVP’s actuele kennis voor een up-to-date opleidingsaanbod voor de groene kenniskolom.

Groen Kennisnet

De Stichting GKC was uitvoerder van Groen Kennisnet. Per 1 januari is de uitvoering overgegaan naar Wageningen UR (operationeel) en de governance komt bij de Groene Tafel. Groen Kennisnet verzamelt kennisbronnen en onderwijsmateriaal op het gebied van Voedsel en Groen in Nederland en maakt deze waar mogelijk publiek beschikbaar via het webportaal www.groenkennisnet.nl.

Contact GKC

De lopende verplichtingen van de GKC zullen worden afgehandeld door Gerlinde van Vilsteren en Jacoline van der Zijden. Zij zijn te bereiken via info@gkc.nl en houden kantoor in het Atlas-gebouw van Wageningen UR.

De website van de GKC is nog tot eind 2014 te bezoeken.

skip to main navigation

Groene Kennis Cooperatie

Internationale competenties

Programma: Internationalisering 
14-12-2011

KICK-OFF  Onderzoek Internationale competenties/vaardigheden voor het mbo en WURKS.

Op 14 juni is het project Internationale competenties/ vaardigheden voor het mbo van start gegaan. Samen met onderzoekster Dine Brinkman van ECS-WUR heeft Ton Stok, programmaleider Internationalisering, het startsein gegeven voor het onderzoek naar internationale competenties die onze mbo-studenten zouden moeten hebben, wanneer zij onze mbo-scholen verlaten.

De partners in dit project, CITAVERDE College, AOC Clusius, AOC Terra, De Groene Welle, Stoas Hogeschool en penvoerder en projectleider Wellant hebben de opdracht gekregen om een representatief aantal internationaal georiënteerde bedrijven, in de sector Plant en Handel, die alumni van het groene mbo in dienst hebben, te zoeken om daarin later in het project een onderzoek te doen naar competenties/vaardigheden die onze schoolverlaters ontberen om succesvol te zijn in hun toekomstige internationale carrière .

Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen bij de projectleiding:
Dhr. A. Stok –  a.stok@wellant.nl

Contact informatie: Ton Stok

 Agenda items van

 Overig nieuws van

 GKC Nieuwsflits

Ontvang per e-mail nieuws over alle activiteiten van de GKC.


back on top