Groene Kennis Coöperatie


De Stichting Groene Kennis Coöperatie (GKC) stopt als actieve organisatie per 31 december 2013. Op de achtergrond wordt nog tot eind 2014 doorgewerkt om aan lopende verplichtingen te voldoen en de laatste projecten af te ronden. Het groene onderwijs blijft investeren in innovatie, maar dan in nieuwe vormen. Zo gaat de uitvoering van de innovatie-activiteiten naar de instellingen. Voorbeelden hiervan zijn Onderwijsvernieuwingsprogramma’s en Groen Kennisnet. De afstemming op strategisch niveau zal plaatsvinden in de Groene Tafel.

Groene Tafel

De Groene Tafel is een samenwerkingsplatform van de groene kennisinstellingen en zal op 1 januari 2014 van start gaan. In de Groene Tafel vindt overleg plaats over de kerntaak van de instellingen: het opleiden van leerlingen en studenten. Op bovenregionaal en nationaal niveau voert ze strategisch overleg met overheid en beroepenveld. De bestuurders van alle instellingen vormen de Groene Tafel, een viermanschap van bestuurders regisseert de Groene Tafel. Een klein bureau, aangevoerd door een secretaris, ondersteunt. Contact: Klaas Boer.

Onderwijsvernieuwingsprogramma’s

Er zijn vier Onderwijsvernieuwingsprogramma’s (OVP’s), te weten Plant, Dier, Voedsel & Consument en Natuur & Leefomgeving. Enerzijds borgen zij de verworven kennis en opgebouwde zaken uit de afgeronde GKC-programma’s, zoals diverse contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Anderzijds organiseren de OVP’s actuele kennis voor een up-to-date opleidingsaanbod voor de groene kenniskolom.

Groen Kennisnet

De Stichting GKC was uitvoerder van Groen Kennisnet. Per 1 januari is de uitvoering overgegaan naar Wageningen UR (operationeel) en de governance komt bij de Groene Tafel. Groen Kennisnet verzamelt kennisbronnen en onderwijsmateriaal op het gebied van Voedsel en Groen in Nederland en maakt deze waar mogelijk publiek beschikbaar via het webportaal www.groenkennisnet.nl.

Contact GKC

De lopende verplichtingen van de GKC zullen worden afgehandeld door Gerlinde van Vilsteren en Jacoline van der Zijden. Zij zijn te bereiken via info@gkc.nl en houden kantoor in het Atlas-gebouw van Wageningen UR.

De website van de GKC is nog tot eind 2014 te bezoeken.

skip to main navigation

Groene Kennis Cooperatie

Kom naar de programmadag Groene Kennis voor Burgers

7 juni laatste dag voor projectideeën Kigo 2013

14-5-2012
Het GKC-programma Groene Kennis voor Burgers houdt op 7 juni haar programmadag "Verder met groene educatie in de regio!". Met regionale NME-centra en andere partners in de regio bouwen we aan een structurele groen-educatieve infrastructuur voor burgers, waaronder BO- en VO-scholen. Op de programmadag wordt per regio een schets gemaakt van de noodzakelijke regionale samenwerking, wat de innovatievraag voor het groene onderwijs daarbij is en wat dat betekent voor nieuwe KIGO projecten voor 2013.
Jongeren in de natuur

Roel van Raaij (Ministerie van EL&I) gaat in op het overheidsprogramma Sociale innovaties voor een groene economie en de relatie van het programma met de regio's. Er zal informatie zijn over lopende programmaonderdelen van ons programma. Ook zal er een vooruitblik gegeven worden op KIGO 2013. Verder wordt ingegaan op de rol van het programmateam. Tussen 11.00 uur en 15.00 uur worden regionale workshops gehouden, waarin de innovatievraag groen onderwijs per regio wordt gedefinieerd.

Na afloop van de programmadag worden afspraken gemaakt over welke nieuwe innovatievoorstellen in het najaar tot nieuwe KIGO voorstellen kunnen worden uitgewerkt. Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren geen oproep tot projectideeën in het najaar.

Na 7 juni worden nieuwe ideeën voor KIGO voorstellen 2013 niet meer in behandeling genomen. Wees er daarom bij 7 juni en meldt u aan! U krijgt dan nadere info toegestuurd.

Contact informatie: Dinand Ekkel

 Agenda items van

 Overig nieuws van

 GKC Nieuwsflits

Ontvang per e-mail nieuws over alle activiteiten van de GKC.


back on top