Groene Kennis Coöperatie


De Stichting Groene Kennis Coöperatie (GKC) stopt als actieve organisatie per 31 december 2013. Op de achtergrond wordt nog tot eind 2014 doorgewerkt om aan lopende verplichtingen te voldoen en de laatste projecten af te ronden. Het groene onderwijs blijft investeren in innovatie, maar dan in nieuwe vormen. Zo gaat de uitvoering van de innovatie-activiteiten naar de instellingen. Voorbeelden hiervan zijn Onderwijsvernieuwingsprogramma’s en Groen Kennisnet. De afstemming op strategisch niveau zal plaatsvinden in de Groene Tafel.

Groene Tafel

De Groene Tafel is een samenwerkingsplatform van de groene kennisinstellingen en zal op 1 januari 2014 van start gaan. In de Groene Tafel vindt overleg plaats over de kerntaak van de instellingen: het opleiden van leerlingen en studenten. Op bovenregionaal en nationaal niveau voert ze strategisch overleg met overheid en beroepenveld. De bestuurders van alle instellingen vormen de Groene Tafel, een viermanschap van bestuurders regisseert de Groene Tafel. Een klein bureau, aangevoerd door een secretaris, ondersteunt. Contact: Klaas Boer.

Onderwijsvernieuwingsprogramma’s

Er zijn vier Onderwijsvernieuwingsprogramma’s (OVP’s), te weten Plant, Dier, Voedsel & Consument en Natuur & Leefomgeving. Enerzijds borgen zij de verworven kennis en opgebouwde zaken uit de afgeronde GKC-programma’s, zoals diverse contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Anderzijds organiseren de OVP’s actuele kennis voor een up-to-date opleidingsaanbod voor de groene kenniskolom.

Groen Kennisnet

De Stichting GKC was uitvoerder van Groen Kennisnet. Per 1 januari is de uitvoering overgegaan naar Wageningen UR (operationeel) en de governance komt bij de Groene Tafel. Groen Kennisnet verzamelt kennisbronnen en onderwijsmateriaal op het gebied van Voedsel en Groen in Nederland en maakt deze waar mogelijk publiek beschikbaar via het webportaal www.groenkennisnet.nl.

Contact GKC

De lopende verplichtingen van de GKC zullen worden afgehandeld door Gerlinde van Vilsteren en Jacoline van der Zijden. Zij zijn te bereiken via info@gkc.nl en houden kantoor in het Atlas-gebouw van Wageningen UR.

De website van de GKC is nog tot eind 2014 te bezoeken.

skip to main navigation

Groene Kennis Cooperatie

Samen kennis maken

De Groene Kennis Coöperatie (GKC) is een innovatieplatform waar groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met bedrijfsleven en maatschappij werken aan kenniscirculatie en benutting van groene kennis. Lees meer over wat de Groene Kennis Coöperatie voor u kan betekenen.
De Groene Kenniskolom wordt heringericht. Dit betekent ook een andere toekomst voor de GKC.

 Laatste nieuws

 • GKC vanaf 2014

  18-12-13

  De Groene Kennis Coöperatie (GKC) stopt als actieve organisatie per 31 december 2013. Op de achtergrond wordt nog tot eind 2014 doorgewerkt om aan lopende verplichtingen te voldoen en de laatste projecten af te ronden. Het groene onderwijs blijft investeren in innovatie, maar dan in nieuwe vormen. Zo gaat de uitvoering van de innovatie-activiteiten naar de instellingen. Voorbeelden hiervan zijn Onderwijsvernieuwingsprogramma’s en Groen Kennisnet. De afstemming op strategisch niveau zal plaatsvinden in de Groene Tafel.

  lees meer

 • Blijf op de hoogte via Groen Kennisnet

  17-12-13

  Nu de GKC bijna stopt, eindigen automatisch ook alle abonnementen op de GKC-nieuwsbrief. Het gat dat het verdwijnen van deze nieuwsbrief achterlaat, kun je opvangen door een abonnement te nemen op een van de nieuwsbrieven van Groen Kennisnet. Of door de app te downloaden op je smartphone of tablet. Zo blijf je als geïnteresseerde in het groene onderwijs toch op de hoogte van innovaties, projecten en nieuw onderwijsmateriaal.

  lees meer

 • Leven Lang Leren in de Greenports

  16-12-13

  Een betere aansluiting van tuinbouwopleidingen op de wensen van het bedrijfsleven is het resultaat van het Kigo-project ‘Leven lang leren in de Greenport’ waaraan negen groene onderwijsinstellingen afgelopen twee jaar hebben gewerkt.

  lees meer

 Uitgelicht

 • Leermiddelen nog beter vindbaar via GKN

  12-11-13

  Groen Kennisnet ontsluit leermiddelen die het resultaat zijn van innovatieprojecten die groene onderwijsinstellingen de afgelopen acht jaar uitvoerden. Om inzichtelijk te maken welke leermiddelen dit heeft opgeleverd en voor welke doelgroep ze interessant zijn, zijn de brochure 'Met ambitie gemaakt' en het dossier Leermiddelen RIGO/KIGO gepubliceerd.

  lees meer

 Agenda

 Nieuw op Groenkennisnet

Hieronder leest u welke vijf berichten het laatst geplaatst zijn op Groen Kennisnet, de betrouwbare en actuele bron van groene informatie. Lees meer op www.groenkennisnet.nl

back on top