Groene Kennis Coöperatie


De Stichting Groene Kennis Coöperatie (GKC) stopt als actieve organisatie per 31 december 2013. Op de achtergrond wordt nog tot eind 2014 doorgewerkt om aan lopende verplichtingen te voldoen en de laatste projecten af te ronden. Het groene onderwijs blijft investeren in innovatie, maar dan in nieuwe vormen. Zo gaat de uitvoering van de innovatie-activiteiten naar de instellingen. Voorbeelden hiervan zijn Onderwijsvernieuwingsprogramma’s en Groen Kennisnet. De afstemming op strategisch niveau zal plaatsvinden in de Groene Tafel.

Groene Tafel

De Groene Tafel is een samenwerkingsplatform van de groene kennisinstellingen en zal op 1 januari 2014 van start gaan. In de Groene Tafel vindt overleg plaats over de kerntaak van de instellingen: het opleiden van leerlingen en studenten. Op bovenregionaal en nationaal niveau voert ze strategisch overleg met overheid en beroepenveld. De bestuurders van alle instellingen vormen de Groene Tafel, een viermanschap van bestuurders regisseert de Groene Tafel. Een klein bureau, aangevoerd door een secretaris, ondersteunt. Contact: Klaas Boer.

Onderwijsvernieuwingsprogramma’s

Er zijn vier Onderwijsvernieuwingsprogramma’s (OVP’s), te weten Plant, Dier, Voedsel & Consument en Natuur & Leefomgeving. Enerzijds borgen zij de verworven kennis en opgebouwde zaken uit de afgeronde GKC-programma’s, zoals diverse contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Anderzijds organiseren de OVP’s actuele kennis voor een up-to-date opleidingsaanbod voor de groene kenniskolom.

Groen Kennisnet

De Stichting GKC was uitvoerder van Groen Kennisnet. Per 1 januari is de uitvoering overgegaan naar Wageningen UR (operationeel) en de governance komt bij de Groene Tafel. Groen Kennisnet verzamelt kennisbronnen en onderwijsmateriaal op het gebied van Voedsel en Groen in Nederland en maakt deze waar mogelijk publiek beschikbaar via het webportaal www.groenkennisnet.nl.

Contact GKC

De lopende verplichtingen van de GKC zullen worden afgehandeld door Gerlinde van Vilsteren en Jacoline van der Zijden. Zij zijn te bereiken via info@gkc.nl en houden kantoor in het Atlas-gebouw van Wageningen UR.

De website van de GKC is nog tot eind 2014 te bezoeken.

skip to main navigation

Groene Kennis Cooperatie

RSS

Deze website geeft een RSS-feed uit op het totaal van alle nieuwsberichten op de site.

RSS-feeds van GKC:

Nieuws GKC

RSS-feeds programma's:

Nieuws Programma Dierenwelzijn
Nieuws Programma Groen Kennisnet
Nieuws Programma Groene Kennis voor Burgers
Nieuws Programma Internationalisering
Nieuws Programma Ketens en Agrologistiek
Nieuws Programma Leven lang leren
Nieuws Programma Multifunctionele Landbouw
Nieuws Programma Natuur en Landschap
Nieuws Programma Ondernemerschap
Nieuws Programma Paard
Nieuws Programma Productie en Handel - Dier
Nieuws Programma Productie en Handel - Plant
Nieuws Programma Regionale Transitie
Nieuws Programma Voeding en Gezondheid
Nieuws Programma Water

 

Wat is RSS?

Heel kort gezegd: RSS is een technologie die je op de hoogte brengt van de nieuwste informatie op een website.
RSS staat voor Really Simple Syndication en wordt gebruikt om informatie tussen verschillende websites uit te wisselen. RSS wordt door verschillende sites aangeboden als RSS-feed, te herkennen aan het RSS icoontje. RSS wordt met name aangeboden door weblogs en nieuwssites, maar ook steeds meer bedrijven en organisaties bieden een RSS-feed aan om actuele informatie uit te wisselen met geïnteresseerden.

Wat moet u doen om u op een RSS-feed te 'abonneren'?

Om een RSS-feed te kunnen lezen is een RSS-lezer nodig. Een RSS-lezer is een programma waarmee RSS-feeds gerubriceerd en gelezen kunnen worden. Het mooie daarvan is dat op één plaats, in die reader, informatie van verschillende aanbieders bij elkaar komt. Het is dus niet meer nodig alle sites te bezoeken. Nieuws wordt opgehaald uit alle bronnen via het (bijna altijd gratis) abonnement en getoond in de RSS-reader. Veel gebruikte RSS-lezers zijn Google reader (http://www.google.com/reader) en Bloglines (http://www.bloglines.com). Om Google reader of Bloglines te gebruiken dient u een gratis account aan te maken. Zo kunt u vanaf elke computer uw persoonlijke RSS-feeds bekijken.

Inmiddels hebben ook veel browsers een ingebouwde RSS-reader: Internet Explorer 7 en Mozilla Firefox onder de noemer 'Live Bookmarks'.

Rss-feeds inbeden op uw eigen website?

Dat kan. Klik hier voor een uitgebreide instructie.

Meer informatie over RSS
http://nl.wikipedia.org/wiki/Webfeed  
http://rss.startpagina.nl

back on top